Kontakty:

Funkcia                                                                 Meno a priezvisko                        Kontakt                   Email

Pracovisko  (Medvedzie 136)

riaditeľka CSS ORAVA                                       Ing. Bibiána Trnková                    043/5831822         btrnkova@vuczilina.sk

vedúca ekonomického úseku                                Ing. Bibiana Trnková                    043/5831836          btrnkova@vuczilina.sk

vedúci hospodárskeho úseku                               Peter Štubendek                           043/5831839          pstubendek@vuczilina.sk

vedúca ošetrovateľského úseku                           Bc. Dana Pavlíková                       043/5831819         dpavlikova@vuczilina.sk

vedúca sociálno-terapeutického úseku                 Mgr. Sylvia Paliderová                   043/5831835         spaliderova@vuczilina.sk

vedúca stravovacieho úseku                                Jana Chovančáková                      043/5831815         jchovancakova@vuczilina.sk

 

Pracovisko  (SNP 522/30, Tvrdošín)

vedúca pracoviska                                               Mgr. Iveta Erhardtová                    043/5322390         erhardtova@vuczilina.sk