Centrum sociálnych služieb je rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou, v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.

Centrum sociálnych služieb ORAVA sa nachádza na hornej Orave, vzdialené od štátnych hraníc s Poľskou republikou 14 km a situované na začiatku mesta Tvrdošín.

Pracovisko Medvedzie 136 tvorí 5 objektov navzájom prepojených spojovacími chodbami. Tu nachádza svoj domov v súčasnosti 127 prijímateľov sociálnej služby, mužov. Pracovisko Tvrdošín, SNP 522/30 je situované priamo v meste Tvrdošín a tvoria ho dva rodinné domy. Spolu v obidvoch rodinných domoch našlo svoj domov 22 prijímateľov sociálnej služby. 
Centrum sociálnych služieb ORAVA rozšírilo služby celoročného pobytu o dennú ambulantnú formu.

Pracovisko ambulantnej sociálnej služby (Medvedzie 136)