Svetová zimná špeciálna olympiáda – Ramsau, Rakúsko a náš PSS Roman P.

Každé 4 roky sa koná Svetová Špeciálna Olympiáda – letná a zimná. Tentoraz sa v dňoch 14.- 25.03.2017 stal miestom Svetových zimných špeciálnych olympijských hier Graz a  Schladming v Rakúsku. Aj náš PSS CSS ORAVA sa zúčastnil Svetových zimných špeciálnych olympijskych hier. Mottom 11. ročníka bolo „Heartbeatfortheworld“. Zišlo sa tu viac ako 2700 športovcov s rôznym stupňom mentálneho postihnutia zo 107 krajín celého sveta, ktorí súťažili v 9 olympijskych športoch. Náš PSS Roman P. nás reprezentoval v  v bežeckom lyžovaní. Slovenskej výprave  na Svetových Zimných Hrách sa darilo, priniesli 20 medailí. O jednu z nich sa zaslúžil aj Roman –vybojoval zlato na  100 m Cross country Classical. Na Svetovú zimnú špeciálnu olympiádu bol nominovaný zo Slovenského hnutia špeciálnych olympiád, ktorého členom je aj naše zariadenie. Slovenské hnutie špeciálnych olympiád je jedným z 220 národných programov SpecialOlympics, celosvetovej organizácie založenej v roku 1968 EuniceKennedyShriverovou. SpecialOlympics je najväčším celoročným programom športovej prípravy a súťaží pre ľudí s mentálnym postihnutím. Viac ako 1 milión športovcov na celom svete trénuje a súťaží v 26 letných a zimnýcolympijskych športoch na miestnej, národnej a medzinárodnej úrovni. Prostredníctvom svojho športového programu sa SpecialOlympics usiluje zabezpečiť dlhodobý osoh pre zdravie, sebaúctu a sociálnu intergráciu takto postihnutých jedincov. Usiluje sa im dávať stále nové a nové možnosti na rozvinutie ich fyzických predpokladov, aby dokázali svoju odvahu, prežili radosť, priateľstvo a o úspech sa podelili so svojimi rodinami, ostatnými športovcami špeciálnych olympiád a spoločnosťou. Na Slovensku tento program realizuje Slovenské hnutie špeciálnych olympiád (SHŠO) od roku 1990. Každé 4 roky sa delegácia Slovenskej republiky zúčastňuje letnej a každé 4 roky zimnej olympiády. Hnutie prostredníctvom športu mení osudy ľudí s mentálnym postihnutím. Šíri rovnosť pre všetkých a podporuje komunity porozumenia a vzájomného rešpektu na celom svete. V dvojročných intervaloch sa tisíce športovcov z celého sveta stretávajú (striedavo na zimných a letných svetových hrách), aby ukázali svoje športové zručnosti a oslávili idey špeciálnych olympiád. Hnutie má viac ako 500 tisíc dobrovoľníkov po celom svete. Pomáhajú z lásky k športu, z lásky človeka k človeku.